Услуги

Лизинг на хотели

Оперативният лизинг (наем) на хотелски активи дава възможност на инвеститора или собственика да реализира гарантирана доходност без да поема търговския риск на оперативната дейност и без да реализира разходи по …

Повече

Мениджмънт на хотели

Във времена на изострена конкуренция в хотелиерския бранш и предлагане изпреварващо търсенето, доброто управление на хотела е от решаващо значение за реализирането на адекватна възвращаемост от …

Повече

Аутсорсинг

В тази динамична среда на мултитаскинг хотелите търсят кадри, които имат разнообразни умения. За да могат да се постигнат по-добри резултати е необходимо да се заложи на специалисти във всяка една сфера от хотелиерския бизнес, което прави аутсорсинга изключително добра алтернатива.

Повече

Проекти и стратегии

О бширният ни реален опит и професионални познания в реализирането на проекти и стратегии на оперативно и стратегическо ниво в туризма и хотелиерството ни позволяват да предложим на нашите клиенти консултантски услуги във всеки един от проектните етапи.

Повече