За значението на добрия мениджмънт, сп. Vagabond

 
Vagabond„WT Consultancy знае как да превърне всеки хотел в печеливш и разпознаваем бранд“, Цанко Цветков, Vagabond Magazine, 90/2014
Кое е по-важно за добрата работа на един хотел – добрият мениджмънт на място или добрият маркетинг? 
И двете са от еднакво значение и са в синергична свързаност. Оперативният мениджмънт „произвежда“ хотелския продукт чрез хората и услугите, а маркетингът търси тяхното място на пазара на най – добрата цена. И тъй като в нашия бранш ние продаваме на гостите си обещания за изживявания, които те ценят, е много важно да можеш да разчиташ, че някой ще спази тези обещания. Този някой е именно оперативния мениджмънт. А за това дали двете звена са добри в това, което правят ще кажат гостите в своите отзиви.

Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват собствениците на хотели в България?

С проблемите в хотелите трябва да се сблъсква оперативният мениджмънт, а не собствениците. Собствениците са инвеститори, които очакват доходност. Професионалният мениджмънт е този, който трябва да носи отговорност за реализирането на тази доходност и да работи за нейното оптимизиране. Добрият инвеститор разчита на добър мениджмънт, а добрата локация и качествените строителни материали не винаги са гаранция за успех. Това може би е една от основните грешки в нашия бранш. А ако трябва да отговоря конкретно на въпроса – най – честите проблеми, с които се сблъскват собствениците на хотели произтичат от грешки допуснати в проектната фаза на инвестицията. Такива грешки могат да водят до присъждането на по – ниска категория от заложената по проект, до липсата на основни за един хотел удобства и функционални зони, за да бъдат построени повече стаи и т.н. Такива грешки се отразяват сериозно върху доходността на такива инвестиции и съответно поставят под въпрос тяхната възвращаемост.

Tsanko TsvetkovКакво според Вас би помогнало за решаването на тези проблеми и грешки?

Тези проблеми и грешки могат да бъдат напълно избегнати ако проектът и намеренията на инвеститора бъдат съгласувани и оценени още в най – ранна фаза от професионален екип с добра експертиза в управлението на хотели. Възлагането на проучване за осъществимост също би спестило не малко разочарования при реализацията на проекта. Когато собственикът няма достатъчно опит или управленски капацитет решения могат да бъдат търсени и в една от следните насоки – аутсорсинг на дейности, цялостен оперативен мениджмънт или оперативен лизинг. При оперативният лизинг, например, инвеститорът прехвърля целия оперативен риск върху лизингополучателя срещу гарантирана доходност.

Кога създадохте WTC, върху какво работите и какво планирате?

WT Consultancy е създадена през 2010 година. Тогава започнахме с аутсорсинг и консултантски услуги в хотелиерството, като за тези 4 години реализирахме и участвахме в не малко проекти. Натрупахме сериозен опит при препозиционирането или оздравяването на проблемни инвестиции, в т.ч. и ваканционни имоти. В момента управляваме три хотела чрез договори за оперативен лизинг и продължаваме да участваме в други проекти като консултанти или лектори. Имаме и някои свои идеи за разработване на аналитични софтуерни инструменти в помощ на хотелиерството, които се надявам да успеем да реализираме в близко бъдеще.

Споделете добри практики от дейността ви?

В дейността си ние се стремим да изграждаме партньорски отношения с клиентите си. За разлика от хотелските вериги и други мениджърски компании, ние сме си поставили за цел да налагаме и развиваме марката и имиджа на самия хотел, а не наша собствена и затова подхождаме индивидуално към всяко едно възложение и всеки един хотел. Убеден съм, че това е по – правилния и по – гъвкав подход за българския пазар, където имаме сериозна диференциация във видовете хотели, тяхната категория, локация и индивидуални характеристики. По този начин увеличената стойност и разпознаваемост на хотелската марка и нейният имидж остават собственост на инвеститора като в последствие при добро управление той може да продължи да извлича ползи и да реализира добра доходност. Затова не работим с определени рамки по отношение на стандарти, изграждане на хотелския продукт и финансово планиране, а се стремим да извлечем максималното от даденостите на хотела, като не рядко ни се е налагало да подхождаме иновативно и нестандартно.

Как подбирате персонала си, на какви условия трябва да отговаря той?

За да работиш в хотелиерството трябва да обичаш хората – тези, които обслужваш и тези, с които работиш. Последният служител, който скоро назначих на средна мениджърска позиция ме впечатли с позитивизъм, желание за работа и перфектен немски.

Защо решихте да започнете програмата Hotel-How? За кого е предназначена тя и какви знания придобиват участниците в нея?

Ние виждаме, че има хотели, които изпитват сериозни трудности в това да намерят хора с опит в сферата на маркетинга и продажбите, в управлението на каналите за продажба, в ценообразуването, в областта на онлайн маркетинга и презентацията на хотела, в управлението на оперативната ефективност. Целта на програмата е да предложи вътрешнофирмени обучения в тези области, като обхватът и тематиката се определят изцяло според нуждите на съответния хотел. Подобна е и програмата ни Smart Start, която освен обучения включва консултантски услуги и аутсорсинг, в помощ на собствениците на малки и средни хотели.

 

 

0 Comments

Leave a reply