best replica watches brietling watch replica https://hublotreplica.is/ replica watches richard mille replica tag heuer monaco replica

За нас

„WT Consultancy е точния партньор, когато става въпрос за управление на проекти в туризма“

За фирмата

WT Consultancy е компания с богат опит в реализирането и управлението на туристически проекти, която предлага специализирани консултански услуги и решения по всички основни дейности в хотелиерството, като акцентът е поставен върху цялостния туристически продукт и управлението на неговото качество. Фирмата управлява пряко и хотели чрез договор за оперативен лизинг (наем).

Нашите клиенти могат да се възползват от пълен бизнес цикъл от консултантски услуги при планиране на инвестиция или текущо изграждане на хотел, с които да се осигури постигането на оптимални показатели на възвращаемост. Експертният поглед и контролът върху цялостния инвестиционен процес от гледна точка на изграждането на хотелския продукт има за цел да спести непредвидени или извънредни разходи, както и да гарантира пълната реализация на инвеститорската концепция.

Модулният принцип на предлаганите услуги предоставя възможност на клиентите ни да се концентрират върху онези области в своята дейност, в които са констатирали слабости или имат нужда от доразвиване, преструктуриране или обучение.

Благодарение на качеството на налаганите туристическите продукти и услуги, както и утвърдените стандарти на работа и обслужване, WT Consultancy се е утвърдила като компания с позиции сред българските и чуждестранни туроператори и партньори.

По дейности свързани с развитието и реализирането на част от възложенията на наши клиенти WT Consultancy е изградила пълноценни партньорства с компании от световен мащаб като Tourism Intelligence, Германия, Tour & Konzept, Германия, TUI Travel PLC, ITS, Thomas Cook, RIU Hotels & Resorts, Sol Melia, Terra International, Addajet,  Hotelogix, Rate Tiger и други.

WT Consultancy е член на Варненската Туристическа Камара и на БАХР.

Управители

  • Стефан Димитров

    Управляващ съдружник

    Стефан Димитров е професионалист с опит в туризма и хотелиерството, управлението на ваканционни имоти (property management), маркетинга и налагането на марки. Експертното му портфолио включва измерване на финансовата и оперативна ефективност на хотели и туристически проекти, бюджетиране, планиране и реализация на маркетингови стратегии в туризма, brand management, ценообразуване и ценова политика.

  • Цанко Цветков

    Управляващ съдружник

    Цанко Цветков притежава опит в реализирането на проекти в туризма и управлението на хотели. Професионалните му интереси и знания са свързани с изграждането и маркетирането на туристически продукти, финансов мениджмънт в туризма, ценообразуване, туристическа политика, управление на качеството и измерване на удовлетвореността на клиентите, приложение на интернет технологии в туризма.

Експертиза

Управление на хотели
Продажби и маркетинг на туристически услуги
Бюджетиране, финансово планиране и контрол
Оперативно консултиране
Аутсорсинг на дейности в хотелиерството
Управление на приходите
Маркетинг стратегии за хотели
Вътрешнофирмени обучения
Управление на проекти
Уеб Маркетинг

Ние предлагаме ноу – хау, иновативност и амбиция да превърнем Вашата инвестиция в печелившо начинание

Портфолио