best replica watches brietling watch replica https://hublotreplica.is/ replica watches richard mille replica tag heuer monaco replica

Услуги

Лизинг на хотели

Оперативният лизинг (наем) на хотелски активи дава възможност на инвеститора или собственика да реализира гарантирана доходност без да поема търговския риск на оперативната дейност и без да реализира разходи по …

Повече

Мениджмънт на хотели

Във времена на изострена конкуренция в хотелиерския бранш и предлагане изпреварващо търсенето, доброто управление на хотела е от решаващо значение за реализирането на адекватна възвращаемост от …

Повече

Аутсорсинг

В тази динамична среда на мултитаскинг хотелите търсят кадри, които имат разнообразни умения. За да могат да се постигнат по-добри резултати е необходимо да се заложи на специалисти във всяка една сфера от хотелиерския бизнес, което прави аутсорсинга изключително добра алтернатива.

Повече

Проекти и стратегии

О бширният ни реален опит и професионални познания в реализирането на проекти и стратегии на оперативно и стратегическо ниво в туризма и хотелиерството ни позволяват да предложим на нашите клиенти консултантски услуги във всеки един от проектните етапи.

Повече