best replica watches brietling watch replica https://hublotreplica.is/ replica watches richard mille replica tag heuer monaco replica

Аутсорсинг

Ноу – хау и ресурси

Ефективост на разходите

Оптимизиране на работни процеси

Гъвкавост

За услугата

В тази динамична среда на мултитаскинг хотелите търсят кадри, които имат разнообразни умения. За да могат да се постигнат по-добри резултати е необходимо да се заложи на специалисти във всяка една сфера от хотелиерския бизнес, което прави аутсорсинга изключително добра алтернатива.

Договор с нас за извършване на определени дейности би Ви донесъл редица ползи като по-добро качество на извършваната дейност, достъп до по-голям обем информация, оперативно ноу-хау, оптимизиран разход.

Чрез аутсорсинга получавате нашата експертиза значително по-ефективно и изгодно от колкото да наемете специалисти във всички отделни области. Нашите услуги са ключа към реализирането на по-добри резултати за Вашата организация.

Възложения

Продажби

 • Управление на дистрибуционни канали
 • Ценообразуване
 • Изготвяне на оферти
 • Сключване на договори

Резервации

 • Обработка на резервации
 • Работа с хотелски софтуер
 • Следене на заетости

Фактуриране

 • Ваучериране
 • Следене на вземания

Бюджетиране и контрол

 • Създаване на оперативен бюджет
 • Система за оценка и контрол
 • Изготвяне на периодични оперативни отчети

Маркетинг

 • Изготвяне на маркетинг стратегия
 • Медия планиране
 • Планиране на разходите
 • Реализация на стратегии
 • Изготвяне на корпоративни и рекламни материали

Въвеждане в експлоатация и подготовка за категоризиране

 • Определяне на необходимите инвестиционни разходи
 • Определяне на инвестиционен бюджет
 • Избор на доставчици
 • Избор на хотелски софтуер
 • Подготовка на обекта за категоризация
 • Привеждане на обекта в съответствие с нормативните изисквания