Оперативно консултиране

Одити

Предлаганите от WT Consultancy одити в хотелиерството са аналитичен инструмент, който позволява да се оцени моментното функционално състояние на хотела в области като „продажби и маркетинг“, „хотелски продукт“ и „финансова ефективност“ и да се идентифицират възможности за тяхното оптимизиране.

Повече

Маркетинг и Продажби

Правилните и целенасочени действия по маркетирането на хотелския продукт са „крайъгълния камък“ за успешната му реализация на туристическия пазар и са в основата на една дългосрочна цел, каквато е изграждането и налагането на разпознаваема търговска марка, способна да генерира лоялни и доволни клиенти.

Повече

Хотелски продукт

Създаването на конкурентоспособна концепция за хотелския продукт и управлението на неговото качеството посредством различни инструменти е от основно значение за възвращаемостта на вложените  инвестиции и оказва пряко влияние върху бъдещата стойност на съответния хотелски бизнес.

Повече

Смарт Старт

WT Consultancy предлага цялостен пакет от услуги и продукти за малки и средни хотели, които да Ви подпомогнат в ефективното управление на продажбите и приходите на хотела, като същевременно оптимизирате разходите си за оперативна дейност, софтуеърни продукти, маркетинг и управление.

Повече