Маркетинг и продажби на хотелски услуги

По – добри продажби

Оптимизиране на заетостите

Професионален маркетинг

По – висок приход на стая

За услугата

Правилните и целенасочени действия по маркетирането на хотелския продукт са „крайъгълния камък“ за успешната му реализация на туристическия пазар и са в основата на една дългосрочна цел, каквато е изграждането и налагането на разпознаваема търговска марка, способна да генерира лоялни и доволни клиенти. Ние, в WT Consultancy, сме убедени, че маркетинговите дейности трябва да съпътсват проекта още от етапа на идейното му проектиране, за да се гарантира функционалното единство между архитектурен проект, хотелски продукт и маркетингова концепция.

WT Consultancy разполага с доказали се експерти в сферата на хотелския маркетинг и продажбите на хотелски услуги, които ще Ви помогнат с иновативност и креативни идеи да изградите цялостна маркетингова стратегия и план и ще Ви предостави необходимите инструменти за оценка на ефективността и възвръщаемостта на вложените средства.

Възложения

Управление на приходите

 • Встъпителен анализ
 • Дистрибуционни канали и ценови нива
 • In House Sales
 • Индексен анализ и стратегии
 • Идентифициране на възможности за оптимизация

Ценообразуване

 • Пазарно позициониране
 • Анализ на ценови нива
 • Препоръки относно провежданата ценова политика
 • Ценова диференциация според пазари и канали за разпределение
 • Планове за продажби

Търговски преговори и договори

 • Идентифициране на подходящи партньори и канали
 • Посредничество при сключване на договори за хотелски услуги
 • Съдействие при преговаряне с туроператори за сключване на договори за контингенти.
 • Осигуряване на контакти, лобиране и консултиране по предлаганите условия по договорите.

Маркетинг и стратегии

 • Интегрирана стратегия за маркетинг
 • Онлайн Маркетинг
 • Дизайн на хотелски уеб сайт
 • Управление на онлайн репутация
 • Програми за лоялност
 • Системи за измерване на удовлетвореността