Смарт Старт

Ноу – хау и ресурси

Маркетинг

Качество

Индивидуален подход

За услугата

WT Consultancy предлага цялостен пакет от услуги и продукти за малки и средни хотели, които да Ви подпомогнат в ефективното управление на продажбите и приходите на хотела, като същевременно оптимизирате разходите си за оперативна дейност, софтуеърни продукти, маркетинг и управление. Чрез програмата „Smart Start“ ние Ви гарантираме достъп до последните тенденции и технологични решения в сферата на хотелиерството, както и най – добрите и печеливши практики за управление на приходите и разходите и оптимизиране на печалбите.

Какво включва

Софтуер

 • Избор на подходящ хотелски софтуер.
 • Web site, Integrated Booking Engine, Payment gateway – интегрирани пакетни решения
 • Инструменти за управление на каналите за продажба.
 • Инструменти за планиране, контрол и анализ на ефективността на хотела

Маркетинг

 • Гарантирани договори с туроператори
 • Web Marketing, Social Media Marketing (SMM), iPR
 • Online Distribution
 • Управление на каналите за продажба и онлайн дистрибуцията
 • Управление на приходите (Revenue Management) – Среден приход на стая, Заетости, Приход от допълнителни услуги, Продължителност на престоя

Брандинг

 • Корпоративна визия
 • Дизайн / редизайн
 • Корпоративни и рекламни материали
 • Фото заснемане и представяне на хотелския продукт

Pre-opening

 • Набор и подбор на персонал
 • Оперативни стандарти за работа
 • Обучение
 • Изготвяне на менюта

Ефективност

 • Оптимизиране на разходите
 • Брутна оперативна печалба (GOP)
 • Възвращаемост на инвестицията (ROI)
 • Оперативно и финансово планиране