Hotel – How Workshop

Какво е Hotel - How

Hotel – How workshop е модулна програма на WT Consultancy за вътрешнофирмени обучения с фокус върху области от хотелския мениджмънт като:

 • Ценообразуване и пазарна политика
 • Маркетинг и продажби
 • Управление на оперативната ефективност
 • Revenue Management
 • Web маркетинг, Online присъствие, управление на online репутация, социални мрежи

 

За кого е предназначен?

 • Хотелски мениджъри, които отговарят и за реализирането на туристическия продукт
 • Мениджъри продажби, които биха искали да получат нови идеи и знания, свързани с работата им в сферата на продажбите и маркетинга в туризма
 • Сътрудници продажби, които имат нужда да повишат знанията и информираността си, по отношение на продажбите на туристически продукти
 • Студенти, търсещи бъдещо развитие на позиции в хотелиерството като мениджър  „Продажби и маркетинг”; сътрудник „Продажби”

Какво ще научите?

 • Как да управлявате активно продажбите на хотелски услуги?
 • Как да влияете върху приходите на хотела?
 • Какво е revenue management?
 • Как ЛЕСНО и БЪРЗО да превърнете хотелския уеб сайт в ефективен канал за продажби?
 • Как сами да създавате и управлявате онлайн маркетингови кампании?
 • Някои „хитри“ (в т.ч. и безплатни) решения за оптимизиране на дейности.