Рецепционист, Sunrise All Suites Resort ****

За сезон Лято 2015 WT Consultancy търси кандидати за позицията Рецепционист за хотел Sunrise All Suites Resort, Обзор.

Основни отговорности и задължения:

 • Oсъществява цялостната дейност по посрещане и настаняване на туристи и собственици на апартаменти.
 • Контролира дейностите по напускането на стаите от страна на клиентите.
 • Отговаря за опазването на повереното му имуществото.
 • Прилага фирмените стандарти за работа
 • Сътрудничи и работи с останалите отдели в хотела, както и с централния офис на фирмата.

Изисквания:

 • Oпит на същата позиция.
 • Владеене на много добро ниво на два чужди езика (немски, английски).
 • Владеене и на руски език ще се счита за основно предимство
 • Отлична компютърна грамотност. Опит в работата с хотелски софтуеър. Работа с Clock Evolution ще се счита за предимство
 • Комуникативност и умения за работа в екип, организираност
 • Умение за работа с гостите на хотела

Ние предлагаме:

 • Трудов договор
 • Адекватно месечно възнаграждение.
 • Настаняване
 • Динамична работа в млад екип

Очакваме Вашите автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.